下载

Trang download hỗ trợ cho khách hàng của SBC.

support► Hỗ trợ điều khiền từ xa qua máy tính: 

STT Tên chương trình Trang download Link trực tiếp
1 Ultraviewer Vào trang Download
2 Teamviewer Vào trang Download

* Các thương hiệu Teamviewer, Ultraviewer là của nhà cung cấp phần mềm. SBC không kinh doanh các thương hiệu này.
** Các link sẽ được dẫn trực tiếp đến nhà cung cấp phần mềm, nếu có nhu cầu mua phần mềm có bản quyền, quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp phần mềm đó. 
 SBC không chịu trách nhiệm trong mọi tình huống khi quý khách nhấp tải chương trình.